Logo Loader

Türkiye Denizcilik Zirvesi

Ulaşım, Sanayi&İhracat

projects/August2023/SiEZuBBweWqu1F7Gx2BU.png

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öncülüğünde, 1-2 Temmuz 2022 tarihinde 2.’si düzenlenen Türkiye Denizcilik Zirvesi, Tersane İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası çapta düzenlenen zirvede, denizcilik sektöründe dünyada ve Türkiye özelinde yakın dönemde yaşanılan gelişmeler değerlendirilmiştir. Mavi vatanın mevcut gücü ve potansiyeli göz önüne alınarak denizcilikte yaşanan jeopolitik gelişmeler, Türk denizcilik sektörünün ve deniz yapıları altyapısının geliştirilmesi, bu altyapıların lojistik odağında sahip olduğu önem ve gemi insanı istihdamına ilişkin atılan adımların neler olduğu konuşulmuş, gerçekleştirilen oturumlar, keynote konuşmaları, zenginleştirilmiş içerik ve metodolojiler zirvenin ana hatlarını oluşturmuştur.

 Lojistik anlamda bir kavşak noktası olan Türkiye’nin denizyolu taşımacılığındaki mevcut kapasitesi ile geleceğe yönelik planlamalarının ele alındığı zirve kapsamında; Türk Denizcilik Sektörü Vizyonu: Türk Filosunun Geliştirilmesi, Gemi İnsanı İstihdamı: MLC Sözleşmesi’nin Etkileri; Lojistik Odağında Deniz Yapıları Altyapısı ile Jeopolitik Gelişmeler ve Mavi Vatan olmak üzere dört ana oturum gerçekleştirilmiştir. Denizcilik sektöründe dünyanın önde gelen yabancı konuşmacıları, dünyanın gündeminde yer alan gelişmeleri ve Türkiye’nin dünya denizciliği için önemine ilişkin değerlendirmelerini paylaşmıştır.

1000+ katılımcı, 30+ yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı etkinlik için fiziksel model, deneyim alanları ve web tasarımı hizmetleri verilmiştir.

Image 0