Logo Loader

E-ihracat Arama Konferansı

Gelecek, İhracat, Dijitalleşme

projects/June2024/BJt8hxgiutuIvOqjCcG7.jpg

E-ihracat Arama Konferansı, 26 - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca'da gerçekleştirilmiştir. E-ihracat Arama Konferansı'nda özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından 150’ye yakın paydaş bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) E-İhracat Sekretaryası organizasyonundaki konferansta yerel e-ihracatın durumu ve geleceği ele alındı. Konferans paydaşları, yaklaşık üç gün boyunca Türkiye’de e-ihracatın sorunlarına çözüm önerileri getirmenin yanı sıra varılması gereken hedeflere ilişkin eylem planları hazırladı. Paydaşlar çalıştayda Dijitalleşme ve Geleceğin Trendleri, Lojistik ve Gümrük, Yasal Düzenlemeler, Yeşil Dönüşüm, E-İhracatı Geliştirme, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Satış, Pazarlama, Markalaşma ve Yerelleşme, Ödeme Sistemleri ve Finansman, Vergi ve Entegrasyonu başlıklı çalışma gruplarında bir araya geldi.

Çalıştay kapsamında etkinlik konsepti tasarımı, içerik tasarımı, etkinlik deneyimi tasarımı ve etkinlik yönetimi hizmetleri verilmiştir.

Image 0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6