Logo Loader

2053 Vizyonu

Ulaşım, Altyapı, Sürdürülebilirlik

projects/August2023/RjVowEVyOFLhEpqukN0S.png

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2053 vizyonu kapsamında Türkiye’nin her noktasında tüm ulaşım modlarında hayata geçirilen mega projelerin önemli detaylarının vurgulandığı video filmlerle iletişim çalışmaları hazırlanmıştır.

2053 vizyonunun odağında yer alan mobilite, lojistik ve dijitalleşme alanlarında Türkiye'nin ekonomik gelişimine üst düzeyde katkıda bulunmak, ülkeyi konforlu bir altyapıyla daha sürdürülebilir, güvenli, çevreci, erişilebilir, kapsamlı, hızlı ve teknolojik olarak yenilikçi bir ulaştırma sektörüne kavuşturmak hedeflerinden yola çıkarak görsel iletişim unsurları tasarlanmıştır.